Kyselina listová je plně oxidovaný, syntetický folát, který je přítomen v plazmě osob konzumujících obohacené potraviny nebo doplňky stravy s kyselinou listovou. Nemetabolizovaná kyselina listová (UMFA) však může narušovat vychytávání přirozených, redukovaných folátů. Tato studie sledovala vliv UMFA na vychytávání přirozeně dominantního aktivního folátu 5-methyltetrahydrofolátu (5MTHF) endoteliálními buňkami (buňkami výstelky cév).

Je známo, že přenos folátů do buněk zprostředkovávají tři specifické systémy:

(1) Přenašeč redukovaných folátů (RFC),

(2) folátový ko-transportér s protonem (PCFT), a

(3) folátové receptory alfa a beta (FRalfa a FRbeta).

Tyto folátové transportéry se liší v pH vhodným pro optimální výkon a v afinitě k jednotlivým substrátům (RFC má nízkou afinitu pro kyselinu listovou, zatímco PCFT, FRalfa a FRbeta vykazují vysokou afinitu pro kyselinu listovou).

Tkáňové koncentrace 5-MTHF jsou klíčovým determinantem funkce endoteliálních buněk. Tato studie prokázala, že nemetabolizovaná kyselina listová (UMFA), která se vyskytuje v plazmě lidí užívajících kyselinou listovou, interferuje s vychytáváním bioaktivního folátu 5MTHF do buněk endotelu a ohrožuje tím intracelulární zásobu folátů.

Jeví se, že v buňkách může dojít ke kompetitivní inhibici vychytávání bioaktivního folátu 5MTHF prostřednictvím folátového ko-transportétu PCFT na úkor neaktivní kyseliny listové. Navíc, po dlouhodobé expozici kyselině listové může dojít ke snížení (down-regulaci) množství PCFT na buněčné membráně, což dále oslabuje vychytávání bioaktivního 5MTHF buňkou a může vyvolat nitrobuněčný nedostatek aktivního folátu, ačkoliv extracelulárně ho může být dostatek.

Závěry: Kyselina listová má schopnost negativně ovlivňovat vychytávání přirozeně se vyskytujícího bioaktivního 5MTHF folátu do endoteliálních buněk prostřednictvím mechanismu, který pravděpodobně zahrnuje interakci na folátovém transportéru PCFT. Protože užívání kyseliny listové vede k absorpci nemetabolizované kyseliny listové do krevní plazmy, mohlo by dojít k ovlivnění zásob folátů v endoteliálních buňkách, což může být znepokojivé.

PubMed

Full-text