Randomizovaná klinická studie sledovala výskyt první mozkové příhody u 10.789 pacientů s vysokým krevním tlakem bez předchozí mozkové příhody či infarktu myokardu. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin. První skupina užívala denně 10 mg enalaprilu a 0,8 mg folátu ve formě kyseliny listové. Druhá skupina pouze 10 mg enalaprilu denně.

Po 4,2 letech sledování byl ve skupině léčené pouze enalaprilem nejvyšší výskyt první mozkové příhody (CMP) u pacientů s nízkou hladinou trombocytů (krevních destiček) a vysokou hladinou homocysteinu (5,6%). Ve skupině léčené enalaprilem a folátem byl ve stejně rizikové skupině pacientů (nízké trombocyty a vysoký homocystein) výskyt první CMP pouze 1,8%, což představuje snížení rizika o 73% pouhým přidáním folátu k léčbě.

PubMed

Full-text