Cílem této studie bylo prozkoumat korelaci sérové koncentrace kyseliny listové se závažnými potížemi s usínáním u dospělých v USA.

Metody: Průřezová data byla shromážděna z National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) z let 2005 – 2008. Účastníci byli rozděleni do skupiny se závažnými potížemi s usínáním a do kontrolní skupiny podle měsíční frekvence potíží s usínáním.

Výsledky: Celkově bylo do analýzy zahrnuto 8 926 jedinců, z nichž 683 mělo vážné potíže s usínáním. Vyšší koncentrace kyseliny listové v séru byla spojena s nižší pravděpodobností závažných potíží s usínáním, zatímco účastníci v nejvyšším kvartilu měli nejmenší výskyt vážných potíží s usínáním (OR = 0,55; 95% CI: 0,40–0,74). Tato negativní korelace byla významnější u mužů, kuřáků a nediabetické populace.

Závěr: Vysoké hladiny kyseliny listové v séru významně souvisely s menší pravděpodobností závažných potíží s usínáním u dospělých v USA, což naznačuje, že suplementace kyseliny listové může být prospěšná pro prevenci a dokonce i pro léčbu závažných potíží s usínáním.

Full-text