Izraelští lékaři sledovali 81 pacientů s histologicky ověřenou steatohepatitidou (NASH: Non-Alcoholic SteatoHepatitis) a hodnotili stupeň fibrózy jater v závislosti od hladiny folátů a vitamínu B12 v krvi pacientů.

Studie potvrdila významně vyšší závažnost jaterního poškození u pacientů s nízkou hladinou folátu a vitamínu B12, což může mít vliv na diagnostické a léčebné postupy u tohoto onemocnění.

Nealkoholická steatohepatitida (NASH) se vyznačuje steatotickým postižením jater (nadměrné ukládání tuku v játrech), které není způsobeno alkoholem. V játrech se kromě steatózy mohou nacházet i další změny včetně zánětu jater a cirhózy, a proto je přesnější používat označení NAFLD (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease), které zahrnuje jak steatózu, tak zánětlivé postižení i pokročilejší fáze jaterního poškození.

PubMed

Full-text