Methylentetrahydrofolát reduktáza (MTHFR) je enzym z takzvaného folátového cyklu, který se účastní methylace na lipidech, proteinech a DNA. MTHFR však má několik genetických forem, ze kterých mutace C677T a A1298C jsou velmi časté a vedou k tvorbě poškozeného enzymu MTHFR. Poškozený enzym MTHFR způsobuje, že se netvoří dostatečné množství metabolicky aktivního folátu a tento stav následně negativně ovlivňuje methylační procesy v organizmu.

Dochází pak k negativnímu ovlivnění plodnosti z důvodu narušeného vývoje pohlavních buněk (vajíček a spermií). U neplodných párů je proto nutné testování na přítomnost mutace genu pro MTHFR, také v případě výskytu opakovaných potratů.

Jeví se, že vysoké dávky kyseliny listové, syntetické sloučeniny doporučované v souvislosti s plodností a těhotenstvím, nejsou zcela vhodné. Tyto osoby se musí léčit přímo aktivním folátem (5-MTHF).

Měli bychom se rovněž zdržet podávání syntetické kyseliny listové běžné populaci bez mutace MTHFR. Celková dávka syntetické kyseliny listové menší než 200 µg denně by měla být bezpečná, avšak podávání přímo 5-MTHF je lepší alternativou, protože je to přirozená forma forma folátu. Na rozdíl od kyseliny listové se ze střeva vstřebává ihned a v nezměněné formě. Absorpce metabolicky aktivního folátu není ovlivněna genetickými metabolickými defekty (např. mutace MTHFR) ani žádným horním limitem příjmu, jako v případě syntetické kyseliny listové.

Proto se v případě užívání aktivního folátu do krve nedostává žádná kyselina listová (UMFA = unmetabolized folic acid), jejíž přítomnost v séru, zejména ve vyšších koncentracích, je potenciálně škodlivá, jelikož soutěží s aktivním folátem o transportní místa při vstupu do buněk, kde methylace probíhá. Čím více je v těle nemetabolizované kyseliny listové, tím méně se do buněk dostává aktivního folátu, což může methylační procesy narušovat. Proto doposud časté doporučování několikanásobného navýšení denní dávky kyseliny listové (až na 4.000 µg – 10.000 µg denně) namísto podání obvyklé dávky aktivního folátu může být kontraproduktivní a plodnost neplodných párů může ještě zhoršit.

Aktivní folát (5-MTHF) je indikován v terapeutické dávce 800 µg denně pro všechny osoby s mutacemi MTHFR. Suplementace syntetickou kyselinou listovou zde není vhodnou volbou. Kromě toho všichni pacienti s opakovaným neúspěchem asistované reprodukce nebo opakovanými potraty se musí testovat na přítomnost mutací MTHFR. Pokud se tak neučiní, nelze to dnes považovat za správnou péči.

Full-text