Cílem této studie bylo potvrdit předchozí pozorování snížení rizika pokusu o sebevraždu po předepisování kyseliny listové v národní farmakoepidemiologické studii pacientů léčených kyselinou listovou.

Američtí autoři sledovali souvislost mezi předepisováním kyseliny listové (vitamín B9) po dobu 24 měsíců a pokusy o sebevraždu a úmyslným sebepoškozováním. Údaje byly shromážděny z farmakoepidemiologické databáze lékařských tvrzení v USA (MarketScan) pro pacienty se soukromým zdravotním pojištěním, kteří si vyzvedli kyselinu listovou na recept v letech 2012 až 2017. Stejná analýza byla opakována s kontrolním vitamínem (kyanokobalamin, vitamín B12). Data byla analyzována od srpna 2021 do června 2022.

Výsledky: Byla shromážděna data o 866.586 pacientech; 704.514 (81,30 %) byly ženy a 90.296 (10,42 %) bylo starších 60 let. Celkově došlo k 261 sebevražedným pokusům během měsíců u pacientů s lékařským předpisem na kyselinu listovou (552.1597 osoboměsíců) s výskytem 4,73 na 100 000 osoboměsíců ve srovnání s 895 sebevražednými pokusy během měsíců bez kyseliny listové (8.432.340) s výskytem 10,61 na 100 000 osoboměsíců. Po úpravě na věk a pohlaví, diagnózy související se sebevražedným chováním, diagnózy související s nedostatkem kyseliny listové, léky snižující hladinu folátu, anamnéza léků snižujících hladinu folátu a historie sebevražedných příhod byl poměr rizik (HR) kyseliny listové pro sebevražedné příhody 0,56 (95% CI, 0,48-0,65), s podobnými výsledky pro modální dávkování 1 mg kyseliny listové denně (HR, 0,57; 95% CI, 0,48-0,69) a ženy ve fertilním věku (HR, 0,60; 95 % CI, 0,50-0,73). Analýza trvání-odezva (dávka 1 mg kyseliny listové) odhalila 5 % pokles sebevražedných příhod za každý další měsíc léčby (HR, 0,95; 95% CI, 0,93-0,97). Stejná analýza pro negativní kontrolu (kyanokobalamin) nezjistila žádnou souvislost s pokusem o sebevraždu (HR, 1,01; 95% CI, 0,80-1,27).

Závěry: Tato rozsáhlá farmakoepidemiologická studie kyseliny listové zjistila nižší míru sebevražedných pokusů u pacientů užívajících folát. Kyselina listová může být bezpečnou, levnou a široce dostupnou léčbou sebevražedných myšlenek a chování.

Abstrakt