Vyšší hladina folátu u žen chrání před infekcí vysoce rizikovými kmenu HPV, které způsobují rakovinu děložního čípku

Sérová koncentrace folátu byla v některých studiích nepřímo spojena s výskytem prekanceróz na...

Přečíst