Nízká hladina folátů je spojena s vyšší závažností nealkoholické steatohepatitidy (NASH)

Izraelští lékaři sledovali 81 pacientů s histologicky ověřenou steatohepatitidou (NASH:...

Přečíst