Foláty hrají roli při zmírňování zánětlivých reakcí v lidském těle. Cílem této studie bylo zjistit souvislost mezí koncentrací folátů v séru a plicními funkcemi pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN).

Do studie bylo zařazeno 311 osob (192 mužů a 119 žen) s CHOPN.

U mužů byl pozorován trend pozitivní korelace mezi hladinou folátů v séru u předpokládané hodnoty FEV1%, hodnoty FEV1, předpokládaného procenta nucené vitální kapacity (FVC%), hodnoty FVC a vrcholového výdechového toku (PEF). Statistické významnosti dosáhly hodnoty zejména u současných kuřáků.

U žen nebyla pozorována žádná významná korelace mezi hladinou folátů v séru a funkcí plic.

Závěr: Vyšší hladina folátů v séru je spojena s lepšími parametry plicních funkcí u mužských pacientů s CHOPN, kteří byli současně kuřáky.

Full-text