V těhotenství a před plánovaným těhotenstvím (perikoncepční období) se doporučuje suplementace folátu jako ochrana před vrozenými vývojovými srdečními vadami a vadami neurální trubice. Cílem této studie bylo zjistit souvislost mezi hladinou folátu v červených krvinkách matek v perikoncepčním období a rizikem vrozených srdečních vad u potomků.

Tato nová publikace v Annals of Internal Medicine popisuje prospektivní multicentrickou studii případů a kontrol. Zahrnula 197 matek dětí s vrozenou vývojovou srdeční vadou a 788 matek nepostiženým potomkem. Hladiny folátů byly měřeny před nebo v časném těhotenství.

Výsledky: Matky s potomkem postiženým vrozenou vývojovou vadou srdce měly nižší koncentrace folátů v červených krvinkách než matky v kontrolní skupině (714 nmol/l vs. 788 nmol/l). Koncentrace folátů v červených krvinkách u matky byly nepřímo úměrná výskytu vrozených srdečních vad potomka.

Dětí matek s perikoncepční hladinou folátů nad 906 nmol/l měly o 49 % nižší riziko vrozené vady srdce než dětí matek s hladinou folátů < 906 nmol/l. Každé zvýšení koncentrace folátů o 100 nmol v červených krvinkách matky významně snížilo riziko vrozené vady srdce u potomků o 25 %.

Závěry: Vyšší hladina folátů u matky je spojena s významně sníženým rizikem vrozené vývojové vady srdce u potomků. Pro primární prevenci vrozených vývojových vad srdce mohou být zapotřebí vyšší hladiny folátů, než se v současnosti doporučují pro prevenci defektů neurální trubice.

Abstrakt