Několik lékařů z USA – členů klinického poradního sboru pro kognitivní vitalitu (Cognitive Vitality Clinical Advisory Board) provedlo nezávislou analýzu dostupných odborných publikací o vlivu vitaminů skupiny B včetně folátu (vitamin B9) na kognitivní funkce a demenci.

Vitamíny B jsou důležité pro buněčný metabolismus. Vitaminy B6 (pyridoxin), B9 (kyselina listová) a B12 (kobalamin) mohou také snižovat hladiny aminokyseliny homocysteinu. Hladiny homocysteinu jsou obvykle vysoké u lidí starších 65 let a jsou spojovány s vyšším výskytem mrtvice, ischemické choroby srdeční a demencí.  Klinické studie naznačují, že mohou vitaminy skupiny B mohou chránit před kognitivním poklesem u lidí s vysokými hladinami homocysteinu.

Tato analýza zahrnula:
• 8 metaanalýz mnoha klinických studií zkoumajících účinky suplementace vitaminy skupiny B na kognitivní funkce
• 4 metaanalýzy četných observačních studií zkoumajících spojitost mezi hladinami homocysteinu, hladinami vitaminů skupiny B a poklesem kognitivních funkcí a demencí
• 1 randomizovanou kontrolovanou studii u pacientů s mírným deficitem kognitivních funkcí

Vitaminy skupiny B mohou chránit před kognitivním poklesem u některých vysoce rizikových skupin. Vysoké hladiny homocysteinu jsou spojeny s rizikem demence a randomizovaná kontrolovaná studie naznačuje, že suplementace vitaminů skupiny B zpomaluje pokles kognitivních funkcí u vybraných skupin, včetně lidí s mírným poškozením kognitivních funkcí a vysokou výchozí hladinou homocysteinu.

Rozsáhlá metaanalýza ukázala, že zatímco vitamíny skupiny B snížily hladiny homocysteinu, neovlivnily kognitivní funkce [1]. Výsledky však byly zpochybňovány z důvodu nedostatku lidí, kteří prožili pokles kognitivních funkcí ve studiích a dalších faktorech [8–11].

U pacientů s mírným poškozením kognitivních funkcí byly pozorovány mírné příznivé účinky na paměť, zejména u lidí s vysokými výchozími hladinami homocysteinu, v klinických studiích u pacientů s Alzheimerovou chorobou nebyly hlášeny významné přínosy.

Vitaminy skupiny B se považyují za bezpečné pro většinu zdravých lidí, pokud jsou užívány v doporučených dávkách, i když jsou možné lékové interakce. Metaanalýza klinických studií dospěla k závěru, že kyselina listová nezvyšuje ani nesnižuje výskyt rakoviny.

Analýza

Review (pdf)