V období před početím a v průběhu těhotenství se ženám doporučuje užívat kyselinu listovou nad rámec příjmu z běžné stravy. Horní tolerovatelná hranice (UL) u kyseliny listové je 1000 mcg denně; tato hladina však byla stanovena, aby se zabránilo maskování nedostatku vitaminu B12 a nebyla založena na biologické dostupnosti a metabolismu kyseliny listové.

Cílem tohoto přehledu je posoudit celkový příjem folátů ze všech zdrojů u žen v plodném věku a během těhotenství v ekonomicky vyspělých zemích s programem obohacování potravin kyselinou listovou. Autoři tohoto nového systematického přehledu proto provedli výzkum v pěti databázích s cílem nalézt studie publikované od roku 1998, které uvádějí příjem folátu a kyseliny listové v zemích s povinnou politikou obohacování potravin.

Výsledky: Ženy ve fertilním věku nedostávají dostatečný příjem folátu ze samotných potravinových zdrojů, a to ani při konzumaci obohacených potravinových produktů; téměř všechny ženy užívající doplňky na bázi kyseliny listové však překračují horní tolerovatelnou hranici příjmu kyseliny listové. Tím pádem se u nich objevuje nemetabolizovaná kyselina listová (UMFA), jejíž vyšší hladiny mají nepříznivé zdravotní účinky. Při užívání doplňků s biologicky aktivním folátem (5-MTHF) se v organizmu nemetabolizovaná kyselina listová (UMFA) neobjevuje, resp. pokud se objeví, tak to není v důsledku užívání aktivního folátu, nýbrž v důsledku vyčerpané kapacity organizmu zpracovávat kyselinu listovou na aktivní folát. Nezpracovaná (nemetabolizovaná) kyselina listová se pak objevuje v krevním séru a nepříznivě ovlivňuje některé metabolické pochody a mužskou a ženskou plodnost. Klinická studie zjistila, že nahrazení doplňků s neaktivní kyselinou listovou jiným doplňkem s kyselinou folinovou nebo s aktivním folátem (5-MTHF) může zvýšit úspěšnost otěhotnění u žen s polymorfismem enzymu MTHFR, které prodělaly opakované ztráty těhotenství.

Závěry: Doporučení týkající se doplňků kyseliny listové a stanovený horní tolerovatelný limit 1000 mcg vyžadují pečlivé přezkoumání ve světle potenciálních nepříznivých účinků překročení horního tolerovaného limitu na vstřebávání a metabolismus kyseliny listové a následné dopady na zdraví žen během jejich reprodukčního věku.

Full-text