Izraelští autoři sledovali výskyt autizmu (poruch autistického spektra) u 45.300 dětí od narození po dobu 10 let a souvislost výskytu autismu s užíváním samotného folátu nebo multivitaminů s obsahem folátů jejími matkami před otěhotněním a v období těhotenství.

Užívání folátu matkami před otěhotněním statisticky významně snížilo výskyt autizmu u jejich dětí o 61% oproti skupině dětí, jejíž matky před otěhotněním neužívaly folát/multivitamin s folátem.

Užívání folátu matkami v těhotenství statisticky významně snížilo výskyt autizmu u jejich dětí o 73% oproti skupině dětí, jejíž matky v těhotenství neužívaly folát/multivitamin s folátem.

Full-text

Pubmed