Lékaři z italského centra asistované reprodukce nedávno publikovali retrospektivní studii zaměřenou na srovnání užívání aktivního folátu (5-methyltetrahydrofolát, 5-MTHF) s vitaminy B6 a B12 oproti podávání samotné kyseliny listové u neplodných žen. Autoři sledovali parametry jako klinické těhotenství a porod živého dítěte u žen léčených v CAR (centru asistované reprodukce).

Do studie bylo zařazeno celkem 269 žen (bělošek) o průměrném věkem 36,9 (±3,7) roku. Z nich 111 žen (skupina A) užívalo v rámci léčby neplodnosti 400 µg aktivního folátu (5-MTHF), 5 µg vitaminu B12 a 3 mg vitaminu B6 denně. Naproti tomu 158 žen z druhé skupiny (skupina B), užívalo 400 µg kyseliny listové denně.

Výsledky: Ve skupině A (suplementace aktivním folátem) byl průměrný počet oocytů vhodných pro asistovanou reprodukci a míra oplodnění signifikantně vyšší ve srovnání se skupinou A (p = 0,04; p = 0,05). Rovněž významně více žen ve skupině A otěhotnělo a porodilo živé dítě ve srovnání se skupinou B (p = 0,01, p = 0,02). Suplementace komplexu vitaminu B s aktivním folátem byla spojena se statisticky významně vyšší pravděpodobností otěhotnění o 103 % (p = 0,008) a porodu živého dítěte o 83 % (p = 0,03).

Závěry: Ženy suplementované aktivním folátem (5-MTHF) a vitaminy B6 a B12 mají vyšší šanci na klinické otěhotnění a porod živého dítěte ve srovnání s těmi, které dostávaly pouze neaktivní kyselinu listovou.

Full-text