Foláty jsou skupina přírodních a syntetických ve vodě rozpustných látek, které se řadí do skupiny vitaminů B. Vlastní biologické účinky mají jen aktivní metabolity, především 5-methyl-tetrahydrofolát (5-MTHF). Samotná kyselina listová je neaktivní látka syntetického původu, která se používá v doplňcích strava a lécích.

Potřeba folátu se v těhotenství zvyšuje na dvoj- až trojnásobek. Nedostatečný přívod folátů je buď absolutní – snížený přívod potravou nebo relativní – poruchy jejího metabolizmu. Nejvýznamnější poruchou metabolizmu představuje mutace MTHFR. Relativní či absolutní nedostatek folátu může být spojen s různými těhotenskými patologiemi.

Vzhledem k tomu, že plošný skríning populace na přítomnost MTHFR mutací není z ekonomických důvodů možný, nabízí se racionální způsob řešení této situace: V rámci prekoncepční péče suplementaci přímo aktivním metabolitem – 5-methyl-THF, v užívání je vhodné pokračovat (stran prevence vrozených vad neurální trubice) nejméně do skončení 1. trimestru. Tímto způsobem se zajistí nejen adekvátní přívod folátů do organizmu, ale u žen, které mohou být nosičky mutací MTHFR se tímto způsobem porucha zpracování kyseliny listové jednoduše „obchází“.

Pokud nevíme, zda žen má nebo nemá mutaci MTHFR 677 či v kombinaci s mutací MTHFR 1298 – a takových je naprostá většina, nabízí se adekvátní způsob, jak snížit relativní nedostatek folátů způsobený kombinací vyšší potřeby folátů a případnou MTHFR mutací – dodáním aktivního folátu 5-methyl THF.

Full-text

PDF