Cílem této nové americko-izraelské studie bylo prozkoumat souvislost mezi nedostatkem folátu v séru a rizikem vzniku demence a úmrtností ze všech příčin u velkého vzorku starších osob. Do této prospektivní studie byli zahrnuto 27.188 osob ve věku 60–75 let bez známek demence po dobu nejméně 10 let. Těmto osobám byla změřena sérová ​​koncentrace folátu a následně byli sledováni, zda se u nich vyvine demence a také celková mortalita (úmrtnost z jakékoliv příčiny). Deficit folátu v séru byl klasifikován jako přítomný (< 4,4 ng/ml).

Výsledky: Lidé s deficitem folátu v séru byl spojen s vyšším rizikem demence o 68 % (p<0,001) a vyšší úmrtností ze všech příčino 198 % (p<0,001). Důkazy pro obrácenou kauzalitu se prokázaly jak u demence, tak u mortality ze všech příčin.

Závěry: Sérové ​​koncentrace folátu může fungovat jako biomarker k identifikaci osob s rizikem demence a mortality; je však pravděpodobná opačná příčinná souvislost. Je zapotřebí dalšího výzkumu, aby se prozkoumala úloha deficitu sérových folátů v etiologii demence. Nedostatek folátu v séru u starších dospělých vyžaduje monitorování a léčbu.

Full-text