Alzheimerova choroba (Alzheimerova demence, AD) je nejběžnějším typem neurodegenerativního onemocnění vedoucího k demenci u starších osob. Stále více důkazů naznačuje, že folát hraje důležitou roli v patogenezi AD.

Aby se prozkoumala role nedostatku folátu při vzniku AD a příznivého účinku dostatečného příjmu folátu na prevenci AD, autoři této vědecké publikace provedli systematický přehled a metaanalýzu publikovaných poznatků v této oblasti.

Výsledky: Analýza průřezových studií ukázala, že sérová hladina folátu u pacientů s AD je o 40 % nižší než u zdravých osob. Kromě toho bylo riziko vzniku AD v kohortových studiích o 88 % vyšší u osob s nedostatkem folátu. Pokud byl příjem folátu stejný nebo vyšší než doporučená denní dávka, riziko vzniku AD se snížilo o 66 %.

Závěry: Nedostatek, či možný nedostatek folátu zvyšuje riziko AD, zatímco dostatečný příjem folátu je ochranným faktorem proti vzniku AD.

Full-text