Kyselina listová je nezbytnou mikroživinou potřebnou pro buněčnou proliferaci prostřednictvím syntézy nukleotidů de novo a epigenetickou regulaci genové exprese takzvanou methylací. Tento dvojí účinek klade vysoké požadavky na dostupnost folátů během těhotenství, kdy je vyžadována jak rychlá tvorba buněk, tak programovaná diferenciace mateřské, extraembryonální a embryonální/fetální tkáně.

V souladu s tím je prenatální vývoj nervové soustavy obzvláště citlivý na nedostatek folátů v potravě, který může predisponovat k defektům neurální trubice. K této situaci může dochází také v případě narušení transportu folátů do mozku (například soutěžením kyseliny listové a jiných folátů na transmembránových transportérech).

Výzkum u lidí ukazuje, že zhoršená absorpce folátů do mozku může způsobit nedostatek cerebrálních folátů – syndrom, který je často spojován s rozvojem autismu.

Z těchto důvodů se široce doporučuje adekvátní konzumace folátů, v některých státech např. i ve formě obohacení běžných potravin kyselinou listovou, a užívání doplňků s foláty, což však u některých osob vede k podstatnému zvýšení množství příjmu folátů v těhotenství.

Doporučený denní příjem kyseliny listové byl stanoven na 200-400 µg, u těhotných až 800 µg. Maximální denní bezpečnou hranicí je 1000 µg.

Tato studie byla provedena na myších a ukázala, že jak nedostatek folátů u těhotných matek, tak i přebytek příjmu kyseliny listové těhotnými se projevuje podobně a má za následek narušení metabolismu folátů u potomků, což naznačuje odklon folátového cyklu od methylace k syntéze DNA.

Paradoxně obě situace – nedostatek i přebytek kyseliny listové – způsobují srovnatelné neurovývojové změny oddálením vývoje mozkové tkáně, což se následně projevuje změnami v chování. Tato studie poukazuje na přehlížená potenciální rizika spojená s nadměrným příjmem kyseliny listové v těhotenství. Možnou strategií by mohlo být užívání aktivního folátu namísto kyseliny listové, čímž se vyhneme soutěžení kyseliny listové a aktivního folátu na membránových transportérech.

Full-text

Komentář