Nedávno publikovaná klinická studie sledovala výskyt mutace genu pro MTHFR u 100 lidí s kardiovaskulárním onemocněním a 110 lidí bez kardiovaskulárního onemocnění.

Výsledky genetické analýzy potvrdily, že variace genu pro MTHFR na místě 677 (tzv. variace C677T) se vyskytuje více u lidí s kardiovaskulárním onemocněním než u lidí bez takového onemocnění.

Varianta genu pro MTHFR C677T způsobuje v heterozygotní a zejména v homozygotní formě výraznou redukci tvorby aktivního folátu 5-MTHF z neaktivních folátů ve stravě a z kyseliny listové z doplňků či fortifikovaných potravin.

Full-text