Mezinárodní skupina odborníků v oblasti léčby neplodnosti provedla klinickou studii u neplodných párů, kterým se nepovedlo otěhotnět ani přes doposud doporučované užívání obyčejné kyseliny listové ve vysokých dávkách (5 mg denně). Takovéto dávky obyčejné kyseliny listové vedou k průniku velkého množství nemetabolizované kyseliny listové do cirkulující krve.

Provedená klinická studie zjišťovala vliv podávání aktivního folátu na plodnost neplodných párů s mutací enzymu MTHFR na místě 677 a 1298 genu pro MTHFR.

Studie probíhala u 33 párů, kterým se za poslední 4 roky nepovedlo počít potomka z důvodu opakovaných potratů, předčasné ovariální nedostatečnosti či abnormálního spermiogramu. Dvě třetiny těchto párů neúspěšně podstoupilo nějakou z technik asistované reprodukce. Alespoň jeden z páru musel být nositelem mutace genu pro MTHFR. Většina žen byla v minulosti neúspěšně léčena vysokými dávkami obyčejné kyseliny listové (5 mg denně).

Nositelé mutace MTHFR byli po dobu 4 měsíců léčeni 600 µg aktivního folátu 5-MTHF denně ve formě glukosaminové soli (Quatrefolic®). Po této době došlo k pokusu o přirozené nebo asistované oplodnění. Délka užívání aktivního folátu Quatrefolic® souvisí s délkou zrání spermií (74 dní).

V rámci studie spontánně počalo 13 párů. Ostatním párům se podařilo otěhotnět za pomocí asistované reprodukce. K otěhotnění nedošlo pouze u 3 párů ze kterých 2 páry jsou pořád sledovány a 1 pár ze studie vypadl.

Vědci uzavírají, že dosud doporučované vysoké dávky obyčejné kyseliny listové (až 5 mg denně) jsou v současnosti již obsolentní terapeutickou volbou. U lidí s mutací enzymu MTHFR je nutné podávat namísto obyčejné kyseliny listové přímo aktivní folát 5-MTHF. Fyziologická dávka 800 µg aktivního folátu denně by měla být dostatečná pro léčbu vedoucí k obnovení plodnosti neplodných párů.

Zároveň se tímto způsobem elegantně vyhneme průniku vysokých koncentrací nemetabolizované kyseliny listové do krve. Tato nemetabolizovaná kyselina listová se pravděpodobně podílí na poruchách imunity a dalších nežádoucích účincích.

Pubmed

Full-text