Američtí vědci zkoumali vliv fortifikace potravin folátem (kyselinou listovou) na vývoj mozku u plodů a dětí. U 292 dětí z Charlestownu a dalších 1.078 z Philadelphie ve věku 8-18 let sledovali vývoj mozku podle toho, zda tyto děti byly počaty před, během nebo až po zahájení fortifikace potravin kyselinou listovou v USA.

Vývoj mozku srovnávali podle výsledků měření tloušťky mozkové kůry pomocí magnetické nukleární rezonance, srovnali je dle věku a dále hodnotili také výskyt psychotických příznaků.

Zjistily se rozdíly ve vývoji mozku (tloušťka mozkové kůry) mezi třemi skupinami dětí (bez fortifikace, částečná fortifikace, plná fortifikace folátem během těhotenství) a s tím souviselo také snížení výskytu psychotických symptomů u dětí s vyšší expozicí folátu během prenatálního vývoje.

 

Full-text

PubMed